O společnosti

Společnost PREnetcom, a. s., byla založena v prosinci 2017 jako 100% dceřiná společnost PREdistribuce, a. s., a svou činnost zahájila 1. ledna 2018. Hlavním úkolem společnosti PREnetcom je plnit dlouhodobé strategické cíle PREdi, tzn. navrhnout a vybudovat komunikační propojení jednotlivých prvků distribuční sítě, které zajistí bezpečný přenos údajů o síti, a umožnit jejich dálkové ovládání v rámci implementace konceptu chytrých sítí (tzv. smart grids).

PREnetcom, a. s., je, jako řízená osoba, součástí koncernu PRE.

Etický kodex Skupiny PRE - Pražská energetika, a. s., a všechny společnosti, které s ní tvoří koncern (Skupina PRE), přijaly etický kodex, který vyjadřuje základní cíle, hodnoty a obecné zásady pro chování a jednání a je závazný pro společnosti Skupiny PRE, jejich zaměstnance a spolupracovníky.

Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Petr Dvořák předseda představenstva
Stanislav Votruba člen představenstva

 

Dozorčí rada

Ing. Pavel Elis předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Hübner MBA člen dozorčí rady
Frank Peter Brech člen dozorčí rady

 

Základní údaje

Firma

PREnetcom, a.s.

Právní forma

Akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 23057

Datum vzniku

1. ledna 2018

Sídlo

Na Hroudě 1492/4, Praha 10-Vršovice, PSČ 100 00

06714366

DIČ

CZ06714366

Hlavní předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Bankovní spojení

ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57
Číslo účtu 117919643/0300

Korespondenční a telefonní kontakt

Na Hroudě 1492/4, Praha 10–Vršovice, PSČ 100 05
Zákaznická linka PRE 800 550 055
E-mail pre@pre.cz

Mapa